Menu
ZŠ s MŠ Veľký Slavkov
ZŠ s MŠ Veľký Slavkov

Prihlásiť na stravu alebo odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné najneskôr deň vopred do 14,00 hod. !!!

Možnosti odhlasovania zo stravy

  • osobne v školskej jedálni
  • telefonicky na tel. č.: 0911 525 664

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. Výnimka na odhlásenie je len v pondelok do 7:30 hod. 

Na základe úpravy rozpätia finančných pásiem MŠVVaŠ  s účinnosťou od 01.01.2023 a  VZN 6_2022-dodatok č. 1 k VZN 2_2019 o určení výšky mesačného príspevku obce Veľký Slavkov  dochádza k zvýšeniu poplatkov za stravu.

Zmena poplatkov

tabuľka obed 1

Stravníci poberajúci dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom :

tabuľka obed 2 

Výška úhrady režijných nákladov mesačne je 3,00 €. Táto suma je zarátaná v mesačnej paušálnej platbe. Termín úhrady stravného je do 20. kalendárneho dňa mesiac vopred.

 Platby je potrebné uhradiť na účet SK 26 0200 0000 0016 3291 1253                 

    ( do správy je potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa )

Oznamy

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivostio poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy alebo základnú školu.

S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len„ ZŠ“),ak rodič dieťaťa, alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

 

Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a odobralo obed.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, pričom dotáciu na stravu je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni. 

Ak Vaše dieťa navštevuje ZŠ alebo posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na tlačive návratka, ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania ZŠ s MŠ Veľký Slavkov a to najneskôr v termíne do 20.04.2023.  V prípade, že sa Vaše dieťa v školskej jedálni nestravuje, je zároveň potrebné požiadať, aby dieťa bolo zaradené do zoznamu stravníkov a odovzdať zápisný lístok do ŠJ.( vyžiadať u vedúcej ŠJ)

V prípade záujmu  rodič dieťaťa  zaplatí do 20.apríla 2023 sumu 20,-€. Suma 20,-€ zahŕňa 6,-€ réžijný poplatok za mesiac máj a jún  a 14,-€ finančnú zábezpeku, z ktorej sa bude sťahovať nedotovaná neodobratá strava- platí rodič)

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

 

[1]   Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sviatok a výročie

Meniny má Alfréd, Leonid, Leonídas, Leoš, Ruslan, Alfréda

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak je jún studený, sedliak krčí ramenami.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:31

Slnko zapadá:20:48

hore

„Začiatkom a koncom našej didaktiky nech je hľadať a nachádzať spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách menej zhonu, nechuti a márnej práce, no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu, menej temnôt, zmätkov a roztržiek, no viacej svetla, poriadku, mieru a pokoja“.

Ján Amos Komenský - Veľká Didaktika