Menu
ZŠ s MŠ Veľký Slavkov
ZŠ s MŠ Veľký Slavkov

Školský klub detí

Školský klub detí zabezpečuje deťom, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Neodmysliteľnou súčasťou  práce na škole je aj činnosť školského klubu, ktorý navštevujú žiaci 1.,2.,3.,4., ročníka. Venujeme  sa im v čase od:11.30 do15.30 hod.  Veľká pozornosť je zameraná na prípravu na vyučovanie a záujmovej činnosti.Snaha prinášať do svojej práce nové a zaujímavé prvky i formy, štúdiom  a práce s ITK.

Do týždenných plánov sú zaradené všetky výchovné zložky, ktoré sa pravidelne striedajú a prelínajú.

V  oblasti komunikácia a práca s informáciami si deti. osvoja  schopnosti prezentačných zručností, diskutovať, obhajovať vlastné názory, kritické myslenie pracovať s knihou. Rešpektovať právne a etické zásady používania IKT a mediálnych produktov. Rozvíjať slovnú zásobu a využívať matematické myslenie a logické operácie v každodennom živote.

 V oblasti  sebarozvoj a svet práce sa deti učia prejavovať podnikavosť, iniciatívnosť, tvorivosť a prirodzenú zvedavosť pri poznávaní okolitého sveta.  Zapájať sa úspešne do bežného života rozvíjaním zručností finančnej gramotnosti. Nadobúdať pracovné zručnosti v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Byť zodpovedný za pracovné úlohy – dokončiť začatú prácu.

V oblasti Zdravie a subjektívna  pohoda dieťa vykonáva činnosti zodpovedajúce svojmu osobnému potenciálu v oblasti   pohybových aktivít, športu a telesnej výchovy na svoje osobné záujmy. Využíva svoj talent a nadanie na vyjadrovanie svojej životnej spokojnosti.

 Má pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám a športu s ich pravidelným začlenením do denného režimu. Upevňuje si hygienické zásady, návyky základných sebaobslužných činností, poznať kultúru stolovania a zásady slušného správania.

V oblasti spoločnosť a príroda si dieťa upevňuje vlastné poznanie  spoločenských, kultúrnych a právnych noriem v správaní voči okoliu.  Vie použiť prírodovedné vedomosti na podporu súvisiacich so  spoločenskými  a globálnymi výzvami. Environmentálneho prístupu k životnému prostrediu. Zapájať sa do výberu a realizácie dobrovoľníckych aktivít.

V oblasti Kultúra a umenie  dieťa využíva rôzne formy umenia (hudobné, výtvarné, dramatické, tanečné) na vlastné sebavyjadrenie, originálnej skutočnosti. Prejavuje vzťah k ľudovým tradíciám, ochrane a poznávaní kultúrneho dedičstva. Sebavyjadrenie cez umenie. Chápe význam  estetickej činnosti v každodennom   živote, význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. 

V príprave na vyučovanie sa zvýšená pozornosť venuje  úrovni a technike čítania, čítania s porozumením, k cieľavedomej práci s knihou. Deti sa  vedenú k samostatnosti pri písaní domácich úloh, využíva sa individuálny prístup. Využívame aj najmodernejšiu techniku.

Školskom klube detí sa snažíme, aby sa deti  cítili veľmi dobre, naučili  sa spoločne pracovať, hrať sa a pomáhať si jeden druhému.  Najdôležitejšie je, aby boli spokojné deti  aj rodičia.

Náš školský klub ponúka

  • bezpečný a priateľský priestor, otvorenosť a toleranciu,  nestresujúce, estetické prostredie,
  • rozmanitý program, aktivity rozvíjajúce kreativitu, činnosti podporujúce tímovú prácu,
  • podporu iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti.

 

obrázok

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sviatok a výročie

Meniny má Bernard, Bernardín, Hviezdoslav, Bernadeta, Bernarda, Bernardína, Hviezdoslava

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Kto sa v máji potí na poli a modlí v komore, hladom neumre.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:47

Slnko zapadá:20:23

hore

„Začiatkom a koncom našej didaktiky nech je hľadať a nachádzať spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách menej zhonu, nechuti a márnej práce, no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu, menej temnôt, zmätkov a roztržiek, no viacej svetla, poriadku, mieru a pokoja“.

Ján Amos Komenský - Veľká Didaktika