Menu
ZŠ s MŠ Veľký Slavkov
ZŠ s MŠ Veľký Slavkov

plagát

Školský klub detí

Neodmysliteľnou súčasťou  práce na škole je aj činnosť školského klubu, ktorý navštevujú žiaci 1.,2.,3.,4., ročníka. Venujeme  sa im v čase od:11.25 do16.00 hod.  Je zameraná hlavne na prípravu na vyučovanie – čítanie a písanie domácich úloh. Veľká pozornosť sa venuje aj záujmovej činnosti. Snaha prinášať do svojej práce nové a zaujímavé prvky i formy, štúdiom  a práce s ITK.

Do týždenných plánov sú zaradené všetky výchovné zložky, ktoré sa pravidelne striedajú a prelínajú.

V spoločensko-vednej záujmovej činnosti sa  deťom vštepujú základy disciplíny, formuje v deťoch národné povedomie. Zameriavame  sa na zdravotnú prípravu, protipožiarnu ochranu. V prírodovedno - enviromenálnej činnosti  sa vedú deti k ochrane a tvorbe životného prostredia. Získavajú vedomosti a zručnosti o prírode.

Prínosom sú rôzne Ekohry a hry . V esteticko-výchovnej záujmovej činnosti učia sa  deti kultivovane vyjadrovať, vystupovať na verejnosti a reprezentovať školu. Deti sa snažia  vnímať a prežívať krásu okolo seba. V pracovno-technickej záujmovej činnosti sa rozvíja tvorivosť detí, formujú  základné pracovné zručnosti, návyky a schopnosti, aby  pochopili význam techniky ako zložky ľudskej kultúry. Svojimi prácami prispievajú k celkovej výzdobe tried.

V telovýchovnej, zdravotnej , športovej  záujmovej činnosti a rekreačnej činnosti pozitívne vplývať na rozvoj duševného a fyzického zdravia, rozvíjať všestrannú pohybovú aktivitu.  

V príprave na vyučovanie sa zvýšená pozornosť venuje  úrovni a technike čítania, čítania s porozumením, k cieľavedomej práci s knihou. Deti sa  vedenú k samostatnosti pri písaní domácich úloh, využíva sa individuálny prístup. Využívame aj najmodernejšiu techniku.

Školskom klube detí sa snažíme, aby sa deti  cítili veľmi dobre, naučili  sa spoločne pracovať, hrať sa a pomáhať si jeden druhému, Najdôležitejšie je, aby boli spokojný aj rodičia.

Náš školský klub ponúka

  • bezpečný a priateľský priestor, otvorenosť a toleranciu,  nestresujúce, estetické prostredie,
  • rozmanitý program, aktivity rozvíjajúce kreativitu, činnosti podporujúce tímovú prácu,
  • podporu iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti.

obrázok

Počasie

dnes, utorok 28. 11. 2023
sneženie 0 °C -3 °C
streda 29. 11. slabé sneženie -3/-8 °C
štvrtok 30. 11. slabé sneženie -2/-8 °C
piatok 1. 12. sneženie 1/-4 °C

Sviatok a výročie

Meniny má Henrieta, Gerhard, Tristan, Desdemona, Eta

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak prídu v novembri predčasne mrazy tuhé, skoro zas dobre bude.

Pranostika na akt.deň

Hmla na deň Mláďatiek veštila hmly.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:7:07

Slnko zapadá:15:45

hore

„Začiatkom a koncom našej didaktiky nech je hľadať a nachádzať spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách menej zhonu, nechuti a márnej práce, no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu, menej temnôt, zmätkov a roztržiek, no viacej svetla, poriadku, mieru a pokoja“.

Ján Amos Komenský - Veľká Didaktika