Menu
ZŠ s MŠ Veľký Slavkov
ZŠ s MŠ Veľký Slavkov

plagát

Režim dňa

11:30 - 12:40 - Odpočinková činnosť

Preberanie detí od učiteľov, príprava na obed, hygiena rúk, obed – dodržiavanie pravidiel správneho stolovania, nenáročné činnosti odpočinkového a relaxačného charakteru (čítanie, hry a činnosti usmerňované vychovávateľom, rozhovory na rôzne témy).

12.40-13:10 - Príprava na obed

Hygiena rúk ,spoločný obed v ŠJ, dodržiavanie pravidiel správneho stolovania

13:10-14:00 – Tematické oblasti výchovy

Zdravie a subjektívna pohoda (ZSP)

Kultúra a umenie (KU)

Spoločnosť a príroda (SP)

Komunikácia a práca s informáciami (KPI)

 Sebarozvoj a svet práce (SSP)

14:00 – 14:30 - Rekreačná činnosť

Rekreačné činnosti: Pobyt a pohyb na školskom dvore, vychádzky, voľné hry deti -využívanie detského ihriska a pod.

14:30 – 15:10 - Príprava na vyučovanie

Príprava na vyučovanie - individuálne vypracovávanie domácich úloh, dopĺňanie vedomostí získaných v škole, opakovanie vedomostí z vyučovania, pomoc zaostávajúcim žiakom, didaktické hry.

15:10 – 15:30 - Odpočinková činnosť

Oddychová, relaxačná činnosť- nenáročné činnosti odpočinkového a relaxačného charakteru, odovzdávanie detí rodičom.

Úlohy sa zadeľujú a plnia podľa naliehavosti a závažnosti.

Keďže dochádzka detí do školského klubu je dobrovoľná a premenlivá, ovplyvňovaná aj rozvrhom hodín. V prípade potreby je možné ho prispôsobiť rozumným požiadavkám detí a rodičov.

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Sviatok a výročie

Meniny má Daniel, Dan, Dalina

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V júli prepelica volá žencov do poľa.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:56

Slnko zapadá:20:34

hore

„Začiatkom a koncom našej didaktiky nech je hľadať a nachádzať spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách menej zhonu, nechuti a márnej práce, no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu, menej temnôt, zmätkov a roztržiek, no viacej svetla, poriadku, mieru a pokoja“.

Ján Amos Komenský - Veľká Didaktika